Tìm tours

Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Trung Quốc bao gồm các loại sau:

* Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Trung Quốc theo diện Du lịch:

    Loại Visa:3 tháng 1 lần (Lưu trú tối đa 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh).
    Mục đích:Du lịch.
    Thời gian xét Hồ sơ:05 ngày làm việc.
    Các giấy tờ cần cung cấp:
    Hộ chiếu bản gốc.
    01 ảnh thẻ 4x6cm nền trắng.
    Chứng minh nhân dân photo (Không cần công chứng): Đối với người Việt Nam.
    Thị thực Việt Nam còn hạn: đối với người Nước ngoài.

** Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Trung Quốc theo diện Công tác, thương mại:

    Loại Visa:3 tháng 1 lần; 6 tháng nhiều lần; 1 năm nhiều lần.
    Mục đích:Công tác, hoạt động thương mại
    Thời gian xét Hồ sơ:5 ngày làm việc.
    Giấy tờ cá nhân:
    Hộ chiếu bản gốc
    01 ảnh thẻ 4x6cm nền trắng.
    Chứng minh nhân dân photo (không cần công chứng): Đối với người Việt Nam.
    Giấy phép lao động/thẻ tạm trú hoặc Visa làm việc còn hạn: Đối với người Nước ngoài.
    Giấy tờ chứng minh mục đích chuyến đi:
    Thư mời từ đơn vị bên Trung Quốc.
    Hợp đồng lao động và quyết định cử đi công tác của cơ quan chủ quản tại Việt Nam: đối với nhân viên.
    Bản sao công chứng Giấy ĐK Kinh doanh đối với chủ Doanh nghiệp.

*** Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Trung Quốc theo diện Du học:

    Loại Visa:Du học
    Thời gian xét Hồ sơ:5 ngày làm việc.
    Các giấy tờ cần cung cấp:
    Hộ chiếu bản gốc.
    01 ảnh thẻ 4x6cm nền trắng.
    Chứng minh nhân dân photo (không cần công chứng).
    Thư mời nhập học từ Trường bên Trung Quốc.
    Giấy khám sức khỏe.
    Bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm học tập hiện tại ở Việt Nam.

Xin vui lòng liên hệ để được hướng dẫn thêm.
* Ms Xuân Hiền: 0913.423.754 (hotline)