Tìm tours

Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Ai Cập bao gồm các loại sau:

*Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Ai Cập theo diện Du lịch:

    Loại Thị thực: Du lịch
    Thời gian xét Hồ sơ: 15 ngày.
    Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng.
    02 ảnh thẻ 4x6cm nền trắng.
    Giấy tờ về nghề nghiệp và thu nhập:
    Đối với chủ Doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh + Giấy chứng nhận nộp thuế hoặc biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất.
    Đối với người lao động: Hợp đồng lao động/quyết định biên chế… + Bảng lương hoặc xác nhận mức lương 3 tháng gần nhất + Đơn xin nghỉ phép đi du lịch.
    Đối với học sinh/sinh viên: Giấy xác nhận của nhà trường, thẻ học sinh/sinh viên…
    Đối với người ngoài độ tuổi lao động: Bằng chứng về chế độ lương hưu nếu có.
    Hoặc các tài liệu chứng mình về những tình trạng nghề nghiệp khác…
    Chứng minh tài chính:
    Giấy tờ về tài sản cố định như nếu có như: nhà đất, xe ô tô…
    Giấy tờ về tiền gửi ngân hàng nếu có như: sổ tiết kiệm, sao kê số dư tài khoản…
    Nếu sử dụng tài chính của người khác thì cung cấp Bản sao công chứng Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư + giấy tờ về tài chính của người bảo lãnh: Kèm theo các tài liệu chứng minh mối quan hệ với người bảo lãnh.

** Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Ai Cập theo diện Công tác, thương mại:

    Loại Thị thực: Công tác, thương mại.
    Thời gian xét Hồ sơ: 15 ngày.
    Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng.
    02 ảnh thẻ 4x6cm nền trắng.
    Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh + Giấy chứng nhận nộp thuế hoặc biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất của Công ty chủ quản tại Việt Nam.
    Nếu người đi công tác là cán bộ/nhân viên thì cung cấp: Bản sao công chứng Hợp đồng lao động/quyết định biên chế… + Bảng lương hoặc xác nhận mức lương 3 tháng gần nhất.
    In sao kê chi tiết tài khoản ngân hàng 03 tháng gần nhất: Tài khoản Công ty hoặc tài khoản cá nhân.
    Bằng chứng về tài chính khác nếu có như: Sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng,…
    Thư mời từ công ty/tổ chức tại Ai Cập.
    Lịch trình chuyến đi (ghi rõ thông tin liên hệ các bên có liên quan).
    Bằng cấp, chứng chỉ nghề của người đi công tác (nếu có).
    Tài liệu xác minh về mối quan hệ kinh tế, thương mại, hợp tác giữa hai bên Việt Nam và Ai Cập.

Xin vui lòng liên hệ để được hướng dẫn thêm.
* Ms Xuân Hiền: 0913.423.754 (hotline)