Tìm tours

Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Thụy Điển bao gồm các loại sau:

* Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Thụy Điển theo diện Du lịch, thăm thân nhân, bạn bè:

    Loại Thị thực: Schengen Visa (loại C) hoặc National Visa (loại D).
    Mục đích: đi Du lịch; thăm viếng theo lời mời của Thân nhân, người quen, bạn bè.
    Thời gian xét Hồ sơ: 15 ngày làm việc.
    Giấy tờ tùy thân và quan hệ gia đình:
    Hộ chiếu (có chữ ký) còn hiệu lực vượt quá thời gian kết thúc chuyến đi ít nhất 03 tháng và còn ít nhất 02 trang trống (Bao gồm Hộ chiếu cũ đã hết hạn nếu có).
    01 ảnh thẻ 3.5×4.5cm: Ảnh màu nền sáng (tốt nhất là nền trắng) mới chụp không quá 6 tháng.
    Bản sao công chứng sổ Hộ khẩu: đủ 16 trang.
    Giấy khai sinh: Bản sao công chứng hoặc bản sao gốc.
    Giấy CN kết hôn hoặc ly hôn (nếu có): Bản sao công chứng.
    Sơ yếu lý lịch có chứng thực tại Địa phương.
    Đối với Trẻ em dưới 18 tuổi:
    Bản sao công chứng giấy khai sinh.
    Bản sao công chứng giấy CMND của cha mẹ nếu cha mẹ không đi cùng trong chuyến đi.
    Giấy tờ về nghề nghiệp, thu nhập và tài chính:
    Đối với chủ Doanh nghiệp: Bản sao công chứng giấy ĐK kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận hoạt động tương đương); bản sao chứng từ nộp thuế gần nhất.
    Đối với người lao động/Công tác tại cơ quan/Doanh nghiệp: Bản sao công chứng hợp đồng lao động (quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản tương đương); bằng chứng xác nhận tiền lương 03 tháng gần nhất; đơn xin nghỉ phép.
    Đối với người đã nghỉ hưu: Bằng chứng về chế độ hưu trí, tiền lương hưu.
    Đối với sinh viên: Bản chính giấy xác nhận là sinh viên của nhà trường, bản sao thẻ sinh viên.
    Hoặc các giấy tờ tương ứng đối với những trường hợp khác.
    Bằng chứng về bất kỳ nguồn thu nhập nào khác như: Bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, tài sản cho thuê,…
    Bằng chứng về quyền sở hữu tài sản nếu có như: Nhà đất, xe ô tô,…
    Bản gốc giấy sao kê chi tiết tài khoản ngân hàng trong 03 tháng gần nhất (Tài khoản cá nhân hoặc tài khoản doanh nghiệp).
    Bằng chứng về tài chính khác như: Sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng.
    Nếu được bảo lãnh về tài chính bởi người khác thì cung cấp các bằng chứng về tài chính của người bảo lãnh, kèm theo tài liệu chứng minh mối quan hệ với người bảo lãnh, bản sao Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người bảo lãnh.
    Nếu đi thăm theo lời mời của người quen, bạn bè hoặc Thân nhân:
    Thư mời bản gốc: theo mẫu (số 241.011) được điền đầy đủ và ký tên bởi người mời.
    Bản sao Hộ chiếu/thẻ công dân của người mời (Kèm theo bản sao Giấy phép cư trú nếu người mời không mang Quốc tịch Thụy Điển).
    Bản sao Personbevis của  người mời – Trích lục đăng ký  thông tin cá nhân do Cơ quan Thuế Thụy Điển  cấp.
    Nếu người mời bảo lãnh chi trả chi phí chuyến đi: Sao kê chi tiết tài khoản 03 tháng gần nhất. Bằng chứng về thu nhập, nộp thuế,…
    Bằng chứng về mối quan hệ giữa hai bên:
    Quan hệ thân nhân: Giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, hộ khẩu gia đình,…; hoặc
    Quan hệ bạn bè: Hình ảnh chụp chung, nội dung email, chat online,…

** Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Thụy Điển theo diện Công tác, thương mại, hoạt động văn hóa, thể thao, chính trị:

    Loại Thị thực: Schengen.
    Mục đích: đi Công tác, hoạt động thương mại.
    Thời gian xét Hồ sơ: 15 ngày làm việc.
    Giấy tờ tùy thân và quan hệ gia đình:
    Hộ chiếu (có chữ ký) còn hiệu lực vượt quá thời gian kết thúc chuyến đi ít nhất 03 tháng và còn ít nhất 02 trang trống (Bao gồm Hộ chiếu cũ đã hết hạn nếu có).
    01 ảnh thẻ 3.5×4.5cm: Ảnh màu nền sáng (tốt nhất là nền trắng) mới chụp không quá 6 tháng.
    Thân nhân đi cùng:
    Cung cấp bằng chứng về quan hệ gia đình bao gồm: Sổ hộ khẩu, ĐK kết hôn, giấy khai sinh.
    Trẻ em dưới 18 tuổi:
    Bản sao công chứng giấy khai sinh.
    Nếu chỉ đi cung cha hoặc mẹ cần có bản sao công chứng CMND hoặc Hộ chiếu của người còn lại: trừ trường hợp cha/mẹ đi cùng này có quyền chăm sóc và bảo hộ cho trẻ một mình.
    Giấy tờ từ Công ty hoặc cơ quan, tổ chức chủ quản tại Việt Nam:
    Bản sao công chứng giấy ĐK Kinh doanh hoặc giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức: Không áp dụng đối với cơ quan nhà nước
    Bằng chứng về quá trình hoạt động kinh doanh gần đây như Hóa đơn, chứng từ nộp thuế,…:Không áp dụng đối với cơ quan nhà nước
    Nếu người đi công tác là nhân viên thì cung cấp:
    Chứng nhận đang làm việc tại cơ quan như: Hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm hoặc các văn bản tương đương.
    Bằng chứng về tiền lương 03 tháng gần nhất.
    Chứng minh khả năng tài chính:
    Bản gốc giấy sao kê chi tiết tài khoản ngân hàng trong 03 tháng gần nhất (Tài khoản cá nhân hoặc tài khoản doanh nghiệp).
    Bất kỳ bằng chứng về tài chính nào khác nếu có.
    Nếu được bảo trợ tài chính từ một đơn vị khác thì cung cấp bằng chứng về tài chính của đơn vị đó.
    Giấy tờ từ phía Thụy Điển:
    Thư mời từ Công ty hoặc cơ quan, tổ chức tại Thụy Điển: Thư phải viết trên giấy tiêu đề của Công ty, nêu rõ lý do, cho tiết chuyến đi và ai sẽ chịu trách nhiệm chi trả chi phí.
    Vé mời vào cửa tham dự hoặc bản sao chương trình hoạt động hội chợ, hội thảo nếu có.
    Chứng từ liên quan đến mối quan hệ làm ăn hay liên hệ qua lại, trao đổi công việc giữa hai bên như:
    Hợp đồng kinh tế, hóa đơn mua bán, xuất nhập khẩu; hoặc
    Email trao đổi công việc; hoặc
    Bất kỳ chứng từ liên quan khác.

*** Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Thụy Điển theo diện Du học:

    Loại Thị thực: Giấy phép cư trú.
    Mục đích: Du học

Xin vui lòng liên hệ để được hướng dẫn thêm.
* Ms Xuân Hiền: 0913.423.754 (hotline)