Tìm tours

Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Nam Phi bao gồm các loại sau:

*Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Nam Phi theo diện Du lịch:

    Loại Thị thực: Visitor’s Visa
    Mục đích: Tham quan du lịch, thăm viếng bạn bè, người thân tại Nam Phi.
    Hộ chiếu bản chính còn hạn sử dụng vượt quá thời gian kết thúc chuyến đi ít nhất 30 ngày (Nộp kèm Hộ chiếu cũ nếu có).
    01 ảnh thẻ 3.5×4.5cm nền trắng.
    Giấy tờ xác minh về nghề nghiệp và thu nhập nếu có như:
    Giấy chứng nhận hoạt động của Doanh nghiệp/tổ chức/cơ quan đối với người làm chủ: kèm theo chứng từ báo cáo thuế và tình hình hoạt động của Doanh nghiệp/tổ chức; hoặc
    Hợp đồng lao động đối với người làm nhân viên (hoặc các văn bản tương đương như Quyết định bổ nhiệm/biên chế,…): kèm theo bằng chứng về tiền lương 03 tháng gần nhất; hoặc
    Giấy tờ về các tình trạng nghề nghiệp khác như: xác nhận là học sinh, hưu trí, hoặc các bằng chứng liên quan khác…
    Bằng chứng về bất kỳ nguồn thu nhập nào khác như: kinh doanh bất động sản, cổ phần, cổ phiếu,  tài sản cho thuê hay các hoạt động hành nghề hoặc buôn bán kinh doanh tự do,…
    Bằng chứng về tài chính:
    Sao kê chi tiết tài khoản ngân hàng 03 tháng gần nhất hoặc Giấy xác nhận số dư tài khoản: Bản chính có đóng dấu của Ngân hàng.
    Bất kỳ bằng chứng nào khác về tài sản và tài chính nếu có như: Giấy tờ nhà đất, Ô tô, Sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng,…
    Nếu được bảo lãnh tài chính bởi người khác thì cung cấp bằng chứng về tài chính, kèm theo Chứng minh thư/Hộ chiếu của người đó và tài liệu chứng minh mối quan hệ với người đó.
    Nếu đi thăm theo lời mời của bạn bè/người thân tại Nam Phi thì cung cấp các giấy tờ sau:
    Thư mời và Mẫu đơn BI -1355 (GP) trình bày về mục đích, lý do mời: được xác nhận bởi văn phòng Cảnh sát Nam Phi.
    Bản sao Chứng minh thư Nam Phi/hoặc mặt Hộ chiếu của người mời, kèm theo thẻ cư trú nếu không mang Quốc tịch Nam Phi.

Xin vui lòng liên hệ để được hướng dẫn thêm.
* Ms Xuân Hiền: 0913.423.754 (hotline)