Tìm tours

Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Đức bao gồm các loại sau:

*Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Đức theo diện Du lịch, thăm thân nhân, bạn bè:

    Loại Thị thực: Schengen.
    Mục đích: Du lịch hoặc đi thăm viếng theo lời mời của thân nhân, bạn bè tại Đức.
    Thời gian xét Hồ sơ: 15 ngày làm việc.
    Loại Thị thực Schengen thông thường là loại ngắn hạn dưới 90 ngày. Đối với những người đã từng đến các nước Schengen, nếu có nhu cầu đi thăm thân nhân thường xuyên có thể xin loại Thị thực dài hạn (1 năm hoặc nhiều năm) có giá trị sử dụng nhiều lần. Người mang Thị thực Schengen dài hạn có giá trị nhiều lần được phép lưu trú trong khu vực Schengen (tính tổng cộng tất cả những lần nhập cảnh) tối đa 90 ngày trong mỗi khoảng thời gian 06 tháng.
    Giấy tờ tùy thân và quan hệ gia đình:
    Hộ chiếu (có chữ ký) còn hiệu lực vượt quá thời gian kết thúc chuyến đi ít nhất 03 tháng và còn ít nhất 02 trang trống (Bao gồm Hộ chiếu cũ đã hết hạn nếu có).
    01 ảnh thẻ 3.5×4.5cm: Ảnh màu nền sáng (tốt nhất là nền trắng) mới chụp không quá 6 tháng.
    Bản sao công chứng sổ Hộ khẩu: đủ 16 trang.
    Nếu người đã kết hôn: Bản sao công chứng giấy CN kết hôn.
    Sơ yếu lý lịch có chứng thực tại Địa phương.
    Đối với Trẻ em dưới 18 tuổi:
    Bản sao công chứng giấy khai sinh.
    Bản sao công chứng giấy CMND của cha mẹ nếu cha mẹ không đi cùng trong chuyến đi.
    Giấy tờ về nghề nghiệp, thu nhập và tài chính:
    Đối với chủ Doanh nghiệp: Bản sao công chứng giấy ĐK kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận hoạt động tương đương); bản sao chứng từ nộp thuế gần nhất.
    Đối với người lao động/Công tác tại cơ quan/Doanh nghiệp: Bản sao công chứng hợp đồng lao động (quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản tương đương); bằng chứng xác nhận tiền lương 03 tháng gần nhất; đơn xin nghỉ phép.
    Đối với người đã nghỉ hưu: Bằng chứng về chế độ hưu trí, tiền lương hưu.
    Đối với sinh viên: Bản chính giấy xác nhận là sinh viên của nhà trường, bản sao thẻ sinh viên.
    Hoặc các giấy tờ tương ứng đối với những trường hợp khác.
    Bằng chứng về bất kỳ nguồn thu nhập nào khác như: Bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, tài sản cho thuê,…
    Bằng chứng về quyền sở hữu tài sản nếu có như: Nhà đất, xe ô tô,…
    Bản gốc giấy sao kê chi tiết tài khoản ngân hàng trong 03 tháng gần nhất (Tài khoản cá nhân hoặc tài khoản doanh nghiệp).
    Bằng chứng về tài chính khác như: Sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng.
    Nếu được bảo lãnh về tài chính bởi người khác thì cung cấp các bằng chứng về tài chính của người bảo lãnh, kèm theo tài liệu chứng minh mối quan hệ với người bảo lãnh, bản sao Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người bảo lãnh.
    Nếu đi thăm theo lời mời của người quen, bạn bè hoặc Thân nhân:
    Thư mời: Bao gồm đầy đủ thông tin của hai bên; địa chỉ, số điện thoại liên lạc tại Đức của người mời và nêu rõ lý do, mục đích chuyến đi, thời gian lưu trú dự kiến.
    Bản sao Hộ chiếu/thẻ công dân của người mời (Kèm theo bản sao Giấy phép cư trú nếu người mời không mang Quốc tịch Đức).
    Nếu người mời bảo lãnh chi trả chi phí chuyến đi:
    Giấy cam kết bảo lãnh: Làm theo mẫu Quốc gia tại Cơ quan chính quyền nơi người bảo lãnh cư trú (Người có thể cam kết bảo lãnh phải mang Quốc tịch Đức hoặc người có thẻ cư trú dài hạn tại Đức; Công dân Đức nếu đang cư trú dài hạn tại 1 Quốc gia khác có thể làm giấy cam kết tại ĐSQ/LSQ của Đức ở nước đó).
    Chứng minh tài chính của người bảo lãnh: Sao kê chi tiết tài khoản 03 tháng gần nhất. Bằng chứng về thu nhập, nộp thuế,…
    Bằng chứng về mối quan hệ giữa hai bên:
    Quan hệ thân nhân: Giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, hộ khẩu gia đình,…; hoặc
    Quan hệ bạn bè: Hình ảnh chụp chung, nội dung email, chat online,…

** Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Đức theo diện Công tác, thương mại, tham dự sự kiện:

    Loại Thị thực: Schengen.
    Mục đích: đi công tác; thương mại; đào tạo ngắn hạn; tham dự sự kiện văn hóa, thể thao, tôn giáo, chính trị…
    Thời gian xét Hồ sơ: 15 ngày làm việc.
    Thị thực Schengen thông thường là loại Thị thực ngắn hạn dưới 90 ngày. Đối với những người đã từng đến các nước Schengen và có nhu cầu đi Công tác thường xuyên có thể xin loại Thị thực dài hạn (1 năm hoặc nhiều năm) có giá trị sử dụng nhiều lần. Người mang Thị thực Schengen dài hạn có giá trị nhiều lần được phép lưu trú trong khu vực Schengen (tính tổng cộng tất cả những lần nhập cảnh) tối đa 90 ngày trong mỗi khoảng thời gian 06 tháng.
    Giấy tờ cá nhân và gia đình:
    Hộ chiếu (có chữ ký) còn hiệu lực vượt quá thời gian kết thúc chuyến đi ít nhất 03 tháng và còn ít nhất 02 trang trống (Bao gồm Hộ chiếu cũ đã hết hạn nếu có).
    01 ảnh thẻ 3.5×4.5cm: Ảnh màu nền sáng (tốt nhất là nền trắng) mới chụp không quá 6 tháng.
    Bản sao công chứng sổ Hộ khẩu: đủ 16 trang.
    Chứng minh tài chính cho chuyến đi:
    Các bằng chứng cơ bản về tài chính bao gồm:
    Bản gốc giấy sao kê tài khoản ngân hàng 03 tháng gần nhất: Tài khoản cá nhân hoặc Doanh nghiệp.
    Bằng chứng về tài chính khác như: Sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng.
    Trường hợp người đi tự chi trả chi phí:
    Cung cấp bằng chứng về tài chính của cá nhân.
    Bằng chứng về các nguồn thu nhập như: Tiền lương 03 tháng gần nhất; các nguồn thu nhập khác như bất động sản, tài sản cho thuê, cổ phần, cổ phiếu,…
    Trường hợp Cơ quan chủ quản tại Việt Nam bảo lãnh tài chính:
    Cung cấp bằng chứng về tài chính của cơ quan/doanh nghiệp.
    Bằng chứng về hoạt động kinh doanh, chứng từ nộp thuế gần nhất.
    Trường hợp đơn vị mời bên Đức bảo lãnh tài chính:
    Tuyên bố đảm nhận chi phí: Giấy mời nêu việc đảm nhận chi phí theo điều 66-68 AufenthG.
    Xuất trình trích lục đăng ký kinh doanh của bên mời với vốn gốc ít nhất 25.000 Euro.
    Trường hợp cá nhân khác tại Đức bảo lãnh tài chính:
    Chứng minh tài chính và thu nhập của người bảo lãnh.
    Giấy cam kết bảo lãnh: Làm theo mẫu Quốc gia tại Cơ quan chính quyền nơi người bảo lãnh cư trú (Người có thể cam kết bảo lãnh phải mang Quốc tịch Đức hoặc người có thẻ cư trú dài hạn tại Đức).
    Bản sao Hộ chiếu/thẻ công dân của người mời (Kèm theo bản sao Giấy phép cư trú nếu người mời không mang Quốc tịch Đức).
    Các giấy tờ khác tùy theo từng mục đích chuyến đi:
    Chuyến đi Công tác, hoạt động thương mại:
    Thư mời từ đơn vị tổ chức, tiếp nhận công tác tại Đức; hoặc Vé mời vào cửa và tài liệu giới thiệu về chương trình Hội chợ, hội thảo,…
    Bản sao công chứng giấy Chứng nhận hoạt động/kinh doanh của cơ quan/doanh nghiệp chủ quản tại Việt Nam. Nếu người đi là nhân viên: Bản sao công chứng hợp đồng lao động (hoặc văn bản tương đương như Quyết định bổ nhiệm, biên chế,…).
    Các bằng chứng về hoạt động kinh doanh, hành nghề khác nếu là người kinh doanh tự do.
    Bằng chứng về mối quan hệ giữa hai bên (Bao gồm cả quan hệ với đơn vị mời tại Đức và các đơn vị khác trong khối Schengen nếu có) như:
    Quan hệ kinh doanh, thương mại: Hợp đồng mua bán; Hóa đơn, chứng từ giao dịch; biên lai nhập xuất hàng hóa,…
    Quan hệ trong hệ thống Doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đầu tư/kinh doanh của hai bên.
    Bằng chứng về những liên lạc, trao đổi công việc giữa hai bên;…
    Chuyến đi nghiên cứu hay học tập, đào tạo:
    Xác nhận đăng ký của một cơ sở đào tạo về việc người nộp đơn xin thị thực dự định tham gia đợt đào tạo và bồi dưỡng về lý thuyết và thực hành.
    Thẻ học sinh, sinh viên hoặc giấy xác nhận về khóa học sẽ tham gia.
    Quyết định cử đi hay văn bản liên quan của Cơ quan chủ quản, trường học tại Việt Nam nếu có.
    Chuyến đi tham dự các cuộc họp, sự kiện Văn hóa, thể thao, chính trị hay tôn giáo:
    Giấy mời từ cơ quan nhà nước của Đức hoặc Giấy mời, vé vào cửa, xác nhận đăng ký hoặc chương trình, cung cấp tên của cơ quan, tổ chức mời và thời gian lưu trú hoặc những giấy tờ thích hợp khác nêu mục đích chuyến đi.
    Nếu là thành viên của phái đoàn chính thức theo chương trình của cơ quan nhà nước hoặc chính phủ thì cần có Công hàm của cơ quan có thẩm quyền.

*** Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Đức theo diện đi học tiếng dưới 03 tháng:

    Loại Thị thực: Schengen.
    Mục đích: Đi học tiếng tại Đức dưới 03 tháng.
    Thời gian xét Hồ sơ: 10 đến 15 ngày làm việc.
    Các giấy tờ cần cung cấp:
    Hộ chiếu (có chữ ký) còn hiệu lực vượt quá thời gian kết thúc chuyến đi ít nhất 03 tháng và còn ít nhất 02 trang trống (Bao gồm Hộ chiếu cũ đã hết hạn nếu có).
    01 ảnh thẻ 3.5×4.5cm: Ảnh màu nền sáng (tốt nhất là nền trắng) mới chụp không quá 6 tháng.
    Chứng nhận đã đăng ký học của trường dạy tiếng: Giấy chứng nhận phải ghi số tiết học hàng tuần của khóa học đã đăng ký (khóa học cấp tốc với ít nhất 18 tiết học mỗi tuần) và chứng nhận đã trả tiền học.
    Chứng minh khả năng tài chính cho thời gian lưu trú. Theo đó phải chứng minh có ít nhất 659 Euro một tháng trong thời gian lưu trú. Nếu sau khóa học tiếng sẽ học đại học ngay thì phải chứng minh khả năng tài chính cho một năm ở mức 7.908,00 Euro. Có thể chứng minh tài chính bằng một trong các cách thức sau:
    Một tài khoản phong tỏa: Chuyển khoản tiền cần thiết vào một tài khoản phong tỏa tại Đức (v/d như tại VietinBank hoặc Deutsche Bank).
    Giấy cam kết theo quy định của điều 66,68 Luật lưu trú của người bảo lãnh chi phí, có nêu khóa học tiếng dự định theo học: được làm tại cơ quan ngoại kiều nơi cư trú của người đứng ra cam kết.

**** Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Đức theo diện Điều trị y tế:

    Loại Thị thực: Schengen ngắn hạn.
    Mục đích: Điều trị y tế: Bao gồm người đi điều trị và người đi cùng chăm sóc.
    Thời gian xét Hồ sơ: 10 đến 15 ngày làm việc.
    Giấy tờ tùy thân và quan hệ gia đình:
    Hộ chiếu (có chữ ký) còn hiệu lực vượt quá thời gian kết thúc chuyến đi ít nhất 03 tháng và còn ít nhất 02 trang trống (Bao gồm Hộ chiếu cũ đã hết hạn nếu có).
    01 ảnh thẻ 3.5×4.5cm: Ảnh màu nền sáng (tốt nhất là nền trắng) mới chụp không quá 6 tháng.
    Bản sao công chứng sổ Hộ khẩu: Nên cung cấp đủ 16 trang.
    Quý vị cũng nên cung cấp thêm các giấy tờ khác như:
    Bản sao công chứng giấy CN kết hôn nếu có.
    Sơ yếu lý lịch có chứng thực tại Địa phương.
    Đối với Trẻ em dưới 18 tuổi:
    Bản sao công chứng giấy khai sinh.
    Bản sao công chứng giấy CMND của cha mẹ.
    Nếu không đi cùng cha mẹ cần có văn bản đồng ý của cha mẹ (hoặc của người còn lại nếu chỉ đi cùng cha hoặc mẹ: trừ trường hợp cha/mẹ đi cùng này có quyền chăm sóc và bảo hộ cho trẻ một mình).
    Chứng minh nghề nghiệp và thu nhập nếu có:
    Đối với người làm việc tại cơ quan/doanh nghiệp: Cung cấp Hợp đồng lao động/Quyết định biên chế (hoặc giấy tờ tương đương); đơn xin nghỉ phép; bằng chứng về tiền lương 03 tháng gần nhất.
    Đối với chủ Doanh nghiệp hoặc kinh doanh tự do: Giấy xác nhận hoạt động kinh doanh, tài liệu kế toán hay xác nhận nộp thuế,…
    Hoặc các giấy tờ khác tùy theo mỗi trường hợp.
    Bằng chứng về bất kỳ nguồn thu nhập nào khác như: Bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, tài sản cho thuê,…
    Chứng minh khả năng tài chính:
    Bản chính sao kê chi tiết tài khoản ngân hàng 03 tháng gần nhất hoặc Giấy Cam kết của người bảo lãnh bên Đức: xin theo mẫu tại Cơ quan ngoại kiều nơi người bảo lãnh cư trú.
    Bằng chứng về tài chính khác như: Sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng, Giấy tờ Nhà đất, xe ô tô,…
    Bằng chứng về chuyến đi với mục đích Y tế:
    Xác nhận của bệnh viện/bác sĩ điều trị (không cũ hơn 3 tháng) rằng lần điều trị tới này trong bệnh viện là cần thiết, kèm theo thông tin về thời gian điều trị dự kiến và chi phí.
    Xác nhận của bệnh viện là chi phí được bảo đảm hoặc giấy cam kết của người bảo lãnh hoặc Hóa đơn về việc đã trả trước chi phí điều trị.

***** Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị để xin thị thực Đức theo diện Quá cảnh (Transit):

    Thị thực quá cảnh loại A cho phép Quý vị đi qua khu vực Quốc tế của Sân bay các nước Schengen. Tại Đức chỉ các Sân bay sau đây có khu vực quá cảnh:
    Frankfurt/ Main
    München
    Hamburg (chỉ từ 4.30 giờ đến 23.30 giờ)
    Düsseldorf (chỉ từ 6.00 giờ đến 21.00 giờ và hãng vận chuyển phải đăng ký truớc với cơ quan kiểm tra xuất, nhập cảnh (Cảnh sát Liên bang)).
    Köln-Bonn (chỉ từ 4.30 giờ đến 23.00 giờ)
    Berlin-Tegel (chỉ từ 6.00 giờ đến 23.00 giờ và hãng vận chuyển phải đăng ký truớc với cơ quan kiểm tra xuất nhập cảnh. Chỉ giành cho hành khách của hãng Air Berlin. Thời gian quá cảnh ít nhất phải 75 phút.
    Công dân Việt Nam chỉ cần phải xin Thị thực Quá cảnh nếu:
    Hành trình bay có từ 02 lần dừng tại các Sân bay thuộc Schengen; hoặc
    Chuyến bay quá cảnh qua các Sân bay khác ở trên của Đức.
    Nếu muốn ra khỏi khu vực quá cảnh của Sân bay, Quý vị cần xin Thị thực loại C.

Xin vui lòng liên hệ để được hướng dẫn thêm.
* Ms Xuân Hiền: 0913.423.754 (hotline)